Współpraca Fundacji HumanDoc i naukowców

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Nasz pierwszy projekt z zakresu zrównoważonego rozwoju –  wydanie  multimedialnego podręcznika „Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki” opracowanego we współpracy ze znakomitymi badaczami
z Uniwersytetu Opolskiego oraz wprowadzenie nowych modułów: Global Studies oraz komunikacja i film w globalnym świecie na Uniwersytecie Opolskim – wzbudził ogromne zainteresowanie w środowisku akademickim, co jedynie wzmocniło nasze przekonanie o słuszności obranego przez fundację kierunku. Jednocześnie projekt ten został doceniony przez kapitułę GENE Global Education Award 2020/2021, która uznała nasz projekt  za jedną z ośmiu najlepszych inicjatyw tego rodzaju w całej Europie (więcej na www.globalstudies.humandoc.pl). To wyróżnienie jeszcze bardziej  przekonało nas do konieczności rozbudowania działań HumnaDoc w celu zwiększenia świadomości nt. zrównoważonego rozwoju – i to ujętego w sposób holistyczny, z uwzględnieniem nauk społecznych.

Tym razem projekt realizowaliśmy z badaczami z trzech  znamienitych uczelni wyższych w kraju: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz, niezmiennie, Uniwersytetu Opolskiego. Z naukowcami z każdej z tych uczelni współpracowaliśmy przy realizacji wcześniejszych projektów edukacyjnych.

 

 

 

Nasz projekt wspierali także poprzez wymianę doświadczeń i dzielenie się wynikami badań, naukowcy z Uniwersytetu Zachodnich Fiordów – (Háskólasetur Vestfjarða), Zachodnionorweski Uniwersytet Nauk Stosowanych  (Høgskulen på Vestlandet (HVL)) oraz badacze z Uniwersytetu Islandzkiego z Instytutu Studiów Zrównoważonego Rozwoju (Háskóli Íslands – Stofnun Sæmundar fróða) oraz naukowcy z Fundacji forScience.

 

Dzięki temu, podejmując to wyzwanie, mieliśmy świadomość, że czeka nas ciężka praca, za to w gronie nie tylko znakomitych, zaangażowanych badaczy i dydaktyków, ale przede wszystkim partnerów podzielających te same wartości. Tym bardziej doceniamy wysiłek autorów i redaktorów podręcznika za przejęcie na siebie ciężaru przygotowania wysokiej jakości materiału merytorycznego, ale także za przekazanie Czytelnikom naszych wspólnych wartości.

Podręcznik stanowi uzupełnienie przedmiotu zrównoważony rozwój, który od października 2022 roku został wprowadzony na 13 kierunkach w kraju. Z podręcznika będą  mogli korzystać wykładowcy i studenci przedmiotu, a także wszyscy akademicy, studenci, badacze, nauczyciele i  edukatorzy ekologiczni,  sięgając po wersję drukowaną lub po podręcznik cyfrowy osadzony na stronie zr.humandoc.pl.

Oprócz wysokiej wartości treści merytorycznych siłą tego podręcznika jest jego multimedialność: atrakcyjna wizualnie i innowacyjna w wyrazie forma z pewnością odpowie na wymagania współczesnego Czytelnika poszukującego nie tylko wyczerpujących informacji, ale także ich prezentacji w wielowymiarowej formie.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań (kody QR i cyfrowa wersja podręcznika) Czytelnicy będą mogli płynnie przechodzić od poznawania treści podręcznika do obrazujących je reportaży i form audiowizualnych, w tym tych stworzonych przez HumanDoc podczas wyjazdów badawczo-szkoleniowych w Islandii oraz Svalbardzie, co czyni podręcznik jeszcze bardziej atrakcyjnym.

 

Celem HumanDoc i autorów było stworzenie podręcznika, który będzie innowacyjny, tak jak innowacyjna musi być zmiana obecnej rzeczywistości.  Dlatego warto zaznaczyć, że pracom nad  podręcznikiem towarzyszyła nieustanna refleksja nad kwestią tego,  jak w ogóle mówić i edukować o zrównoważonym rozwoju? Czy powielać mainstreamowe katastroficzne narracje, czy jednak akcentować to, że jako ludzkość wciąż mamy wpływ na pewne zjawiska? Jak pokazać skalę zjawisk i możliwości oddziaływania bez wzbudzania winy u Czytelniku i jednocześnie bez zdejmowania z niego odpowiedzialności, pokazując, jak wielki wpływ na kwestię zrównoważonego rozwoju mają globalny przemysł i polityka.

Ostatecznie podręcznik dostarcza wiedzę, więc i narzędzia do podejmowania świadomych decyzji oraz wprowadzania zmian zgodnych z duchem zrównoważonego rozwoju. Od Czytelnika zależeć będzie, czy podejmie z nami to wyzwania.

Urszula Martyniszyn

HumanDoc

Podręcznik „Wprowadzenie do Zrównoważonego Rozwoju” powstał w ramach projektu „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” , które korzysta z dofinansowania o wartości 188 060,40 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim.

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Partnerem strategicznym projektu jest Santander Bank Polska.

Donor

Partnerzy merytoryczni projektu

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych
uniwersytetach w Polsce” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patroni medialni

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” korzysta z dofinansowania o wartości 188 060,40 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim.

[/et_pb_section]