Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna stać się ogólnoświatowym priorytetem. Zmiany klimatyczne, postępujące migracje, ocieplenie klimatu i ściśle powiązane z nimi aspekty życia każdego z nas powodują, że czas zacząć wprowadzać radykalne zmiany, zarówno w naszym stylu życia, jak i w wyborach, których dokonujemy codziennie. Jednak bez wiedzy o ich wpływie na naszą planetę nie mamy podstaw ani motywacji, aby zacząć działać. Dlatego też wraz z naukowcami z trzech polskich ośrodków naukowych – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce.

Podręcznik w wersji multimedialnej jest innowacyjnym atutem, jego cele to: zwiększenie zasięgów, szerzenie informacji dotyczących zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zmianami klimatycznymi, a także uatrakcyjnienie tradycyjnej formuły podręczników akademickich. Zawarte w nim materiały audiowizualne, stworzone przez ekipę filmową z Fundacji HumanDoc podczas wyjazdów badawczo-szkoleniowych na Islandię oraz na Svalbard czynią podręcznik jeszcze bardziej nowoczesnym. A także zrównoważonym. Dzięki wirtualnej formule przyszli studenci kierunków humanistycznych będą mogli w krótkiej chwili przenieść wzrok znad słowa czytanego na filmiki i treści audiowizualne dopasowane do tematyki poszczególnych rozdziałów. Dzięki kodom QR będzie to możliwe również z poziomu tradycyjnej, papierowej wersji podręcznika. Przeniesienie się do wirtualnej przestrzeni materiałów wideo stworzy możliwość uzupełniania wiedzy w sposób niekonwencjonalny.

Od blisko dekady zajmujemy się promowaniem wiedzy poprzez media, sztukę, nowe technologie i działania edukacyjne tematów zaangażowanych społecznie, wiedzy o krajach Globalnego Południa oraz wdrażaniem nowych rozwiązań wspomagających rozwój społeczny czy promujących przedsiębiorczość. W praktyce nasze wartości przekładamy na realne działania, w tym m.in. produkcję reportaży z różnych zakątków świata czy organizację od 2010 roku Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych – wydarzenia, które gromadzi ponad 260 tys. odbiorców i które po głównych pokazach w Warszawie rusza w tournée po całej Polsce, docierając do widzów dużych miast, ale także zwykle pomijanych miast i miasteczek. Nasze filmy dokumentalne są także dostępne na największej platformie internetowej w kraju – VOD.pl.

 

ZOBACZ

ZROZUM

DZIAŁAJ!

Fundacja HumanDoc od lat współpracuje z dziennikarzami i mediami w Polsce, starając się zbalansować i uzupełnić informacje podawane w mediach mainstreamowych dotyczące problemów i wyzwań globalnych, współczesnych konfliktów, życia w krajach Globalnego Południa, postępujących zmian klimatycznych. Od lat wspólnie z wybranymi redakcjami produkujemy reportaże telewizyjne i internetowe, które można zobaczyć m.in. na naszym kanale na YouTube: HumanDoc TV, działając tym samym na rzecz podnoszenia świadomości o zrównoważonym rozwoju.

Z każdym rokiem poszerzamy nasze działania. Tym razem wraz z wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego stworzyliśmy innowacyjny program, by już na poziomie edukacji zwracać szczególną uwagę studentów na kwestie zrównoważonego rozwoju.

 

 

Od września 2022 roku studenci kierunków społecznych (m.in.: politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych) mogą poszerzać wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, uczęszczając na zajęcia o tej tematyce, wsparte profesjonalną wiedzą wyszkolonych wykładowców oraz podręcznika o tej tematyce autorstwa prowadzących zajęcia.

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem zawarte w podręczniku uwzględniają najważniejsze kwestie dotyczące problemów globalnych, jak np. problem dostępu do wody pitnej oraz żywności czy problematykę zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki o polityce, nauki o mediach, jak i specyfikę regionalną, odnoszącą się do wybranych regionów świata, tj. Arktyki, Globalnego Południa czy przestrzeni kosmicznej.

EFEKTY?

Nasze cele

Naszym celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz problemów, z jakimi świat mierzy się współcześnie, jak największej liczbie przyszłych decydentów oraz studentów kierunków społecznych. Zależało nam na tym, aby wiedza ta była przekazywana na jak najwyższym poziomie. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z trzema uniwersytetami w Polsce, umożliwiając tym samym szerszy dostęp do studentów oraz świata akademickiego. Taki wymiar współpracy to również innowacja w polskim świecie nauki oraz organizacji pozarządowych.

.

Działania podjęte do tej pory

Dzięki szeregowi działań prowadzonych w ramach projektu, a także wiedzy i doświadczeniu pracowników Fundacji HumanDoc stworzyliśmy wielowymiarowy projekt, którego celem było wprowadzenie przedmiotu z zakresu Zrównoważonego Rozwoju na trzy uniwersytety w Polsce – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Wrocławski. Akademicy i Akademiczki, którzy zaangażowali się w projekt, to osoby zasłużone dla polskiej nauki, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym na co dzień zajmujący się tematami związanymi z zagadnieniem zmian klimatycznych oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki działaniom w projekcie mającym na celu wzbogacenie wiedzy kadry akademickiej stworzyli wspólnie nowe siatki programowe. W przyszłości będą również prowadzili zajęcia z nowego przedmiotu.

Aby program stał się komplementarny, 11 naukowców zaangażowanych w projekt stworzyło podręcznik, z którego będzie można również korzystać w formie multimedialnej. Wiedza, którą się podzielili, to również efekt działań w projekcie. Podczas dwuletnich badań, poszukiwań i doboru materiałów Akademicy i Akademiczki wzięli udział w szeregu „warsztatów eksperckich” prowadzonych przez profesjonalistów działających w obrębie tematyki zrównoważonego rozwoju – m.in. prof. Szymona Malinowskiego, fizyka Uniwersytetu Warszawskiego, znanego jako bohater filmu „Można panikować”, przedstawicieli organizacji działających na rzecz ekologii, m.in. WWF, Polski Alarm Smogowy, czy naukowców z Polski działających na rzecz tematyki zrównoważonego rozwoju na uniwersytetach na świecie (Rio de Janeiro).

W listopadzie 2021 roku grupa naukowców ruszyła również na Islandię, aby wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez naukowe instytucje partnerskie z tego kraju – Uniwersytet Islandzki oraz Centrum Uniwersyteckie Zachodnich Fiordów, gdzie dokształcili się na temat dydaktyki zajęć z tego obszaru, a także wzbogacili swoją wiedzę na temat Islandii jako kraju zrównoważonego oraz problemów, z którymi mierzą się jej mieszkańcy na co dzień. W marcu 2022 roku zrealizowana została wizyta badawczo-szkoleniowa na Svalbardzie, gdzie uczestnicy projektu odwiedzili między innymi kopalnię węgla w Barentsburgu, a także poznali specyfikę tego archipelagu pod kątem postępujących zmian klimatycznych. Autorzy podręcznika przeszli również szkolenie organizowane przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Norwegii zlokalizowany w Bergen, dzięki któremu poszerzyli swoją wiedzę na temat metod i sposobów nauczania zrównoważonego rozwoju w atrakcyjny sposób.

Dzięki wieloetapowym, złożonym działaniom zrealizowanym w ramach projektu możliwe było stworzenie podręcznika, który zawiera wiedzę obiektywną, profesjonalną oraz zróżnicowaną o ciekawe przykłady.

Donor

Partnerzy merytoryczni projektu

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych
uniwersytetach w Polsce” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patroni medialni

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” korzysta z dofinansowania o wartości 188 060,40 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim.