Reportaże

Większość opisanych w podręczniku zagadnień jest zobrazowana przez reportaże video, do których Czytelnika XXI wieku – zatem osobę nierozstającą się ze smartfonem – odsyłają QR kody. Reportaże, do których nawiązują poszczególne rozdziały, to materiały w dużej mierze przygotowane przez twórców Fundacji HumanDoc. Część materiałów kręcono na Islandii i Svalbardzie na potrzeby niniejszego projektu.

Głosu do części reportaży użyczyła Krystyna Czubówna.

 

Reportaże zrealizowane w ramach projektu „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce”

Donor

Partnerzy merytoryczni projektu

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych
uniwersytetach w Polsce” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patroni medialni

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” korzysta z dofinansowania o wartości 188 060,40 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim.

[/et_pb_section]